Клиничка болница во Тетово              Приватен колеџ Тетово            Институтот за белодробни заболувања кај децата-Козле 

Клиничка болница во
Тетово

 

 

Приватен колеџ Тетово

 

Институтот за белодробни
заболувања кај …

 psihbolnica1        brvenica1 
 

Психијатриска Болница
Бардовци

 

Спортска сала Брвеница

 - Изградба на станбени комплекси;
- Изградба на спортски сали;
- Изградба на училишни згради;
- Изградба на сите видови на трговски центри и уште многу други проекти кои се и чекаат да бидат реализирани.