Урбан План Конструктион  ДОО е основана во 1992 година под името SHAZA КОМЕРЦ. Сериозен и професионален пристап во своето повеќегодишно работење е препознатлива карактеристика на оваа компанија во регионот и пошироко. Визија и стратегија за одгледување во стабилна и профитабилна компанија започна со првиот спроведен проекти, со план да се прошири капацитетот во земјата и во странство во иднина. Иднината на компанијата се гледа во инвестирање во современа технологија, како и следење на глобалните трендови во градежништвото. Фирмата располага со високо едуциран стручен тим составен од архитекти со А и Б сертификати, градежни инженери, хидро-инженери, механички инженери, геодетски инженери, економисти и правници. Така опремени, компанијата обезбедува услуги во неколку градежни полиња.

Сопственик и генералниот Manager Mr. Sejdi Shahsivari

Фирмата ѓи поседува следниве меѓународни стандарди: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, што е уште поголем поттик за постигнување на висок квалитет на услугите кои ги обезбедува.