Исто така ве извесуваме дека   имаме и добар квалитет од песок од кои може  да се произведува некои видови на лепак  и то:
 • Готов малтер 10гр
 • Готов малтер 60 гр
 • Гипс малтер 90гр
 • Црн лепак 15 за керамички плочки  
 • Црн лепак 05  за стиропор
 • Бел лепак 15 за керамички плочки
 • Бел лепак 05 за стиропор