MИСИЈА

 

Мисијата на Урбан План Конструктион - Тетово е да нуди решенија, кои целосно ги задоволуваат потребите на нашите клиенти. Тоа подразбирање комплетно изведба на Урбан План Конструктион - Тетово до клуч на рака - имотен лист без чекање низ институциите. Урбан План Конструктион како сигурен партнер не го надминува договорените рокови за своите проекти, а истовремено и одржување на високо ниво на професионални стандарди за квалитет. 

ВИЗИЈА

 

Визија и стратегија за одгледување во стабилна и профитабилна компанија започна со првиот спроведен проекти, со план да се прошири капацитетот во земјата и во странство во иднина. Иднината на компанијата се гледа во инвестирање во современа технологија, како и следење на глобалните трендови во градежништвото.